Tạo hình che phủ khuyết phần mềm trong vết thưong ngón tay qua nhận xét 78 trường hợp lâm sàng

256 April 11, 2017 1

Tạp chí: Y học VN

Năm: 2004

Số: 10

Trang: 67-75

Liên kết