Tạo hình đốt sống bằng bơm Cement sinh học có bóng ở bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương tại Bệnh viện Việt Đức

186 August 31, 2017 6

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 1-6

Liên kết