Thái độ xử trí trong chuyển dạ sản phụ nhiễm HIV/AIDS tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 3 năm 2008-2010

117 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Thị Thanh Vân 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 83-85

Liên kết