Thấp còi, nhẹ cân và thiếu máu là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng trên học sinh 11 - 14 tuổi tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

195 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2008

Số: 10

Trang: 26-31

Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ thấp còi, nhẹ cân và thiếu máu trên học sinh 11-14 tuổi tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang vào tháng 11/2006 thu thập số liệu về cân nặng, chiều cao trên 2.790 học sinh (nam/nữ = 50,8%/49,2%). Xét nghiệm hàm lượng Hemoglobin huyết thanh được tiến hành trên 140 học sinh nữ. Tiêu chuẩn đánh giá thấp còi, nhẹ cân, thiếu máu dựa theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới.

Kết quả: Tùy lứa tuổi, tỷ lệ thấp còi dao động từ 31,9-43,0% (nam) và 37,8-48,4% (nữ); tỷ lệ nhẹ cân dao động 27,5-46,0% (nam) và 30,4-36,2% (nữ). Từ 11 tới 13 tuổi, tỷ lệ thấp còi tăng 5,6%/năm (nam) và 5,3%/năm (nữ). Tỷ lệ thiếu máu trên học sinh nữ là 27,9%, cao nhất ở lứa 13 tuổi, chiếm 43,9%.

Kết luận: Thấp còi, nhẹ cân, và thiếu máu là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng quan trọng trên học sinh trung học cơ sở tại Phổ Yên, Thái Nguyên.
 
Liên kết