Thay đổi cơ năng và thực thể ở bệnh nhân viêm mũi dị ứng điều trị miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi bằng dị nguyên DERMATOPHAGOIDES PRETONYSSINUS

138 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 3

Trang: 33-37

 
Liên kết