Thay đổi đông máu và máu ngoại vi của 2 nhóm bệnh nhân bỏng nông đơn thuần và bỏng nông kết hợp với bỏng sâu

278 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1998

Số: 12

Trang: 49-52

Liên kết