Thay đổi PO2, PCO2, HCO3 và pH máu động mạch trong quá trình lọc máu liên tục tĩnh mạch-tĩnh mạch

162 August 31, 2017 1

Tác giả: Phạm Duệ 

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2011

Số: 62

Trang: 28-33

Liên kết