Thông báo 1 trường hợp bỏng sâu do Acid ở đầu, mặt, mắt, tai, ngực, lưng, chi, điều trị thành công

145 April 11, 2017 0

Tạp chí: Chuyên đề bỏng

Năm: 1996

Số: 2

Trang: 40-41

Từ khóa: Bỏng do acid

Liên kết