Thông báo 28 trường hợp lao hạch cổ thể nhuyễn hóa và dò được điều trị bằng phẫu thuật kết hợp với nội khoa ở Bệnh viên 74

115 August 31, 2017 0

Tạp chí: Bệnh Lao và Phổi

Năm: 1976

Số: 2

Trang: 53-69

Liên kết