Thông báo ban đầu về tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B trên người Việt Nam có kháng nguyên bề mặt HBsAg âm tính

183 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 1

Trang: 28-32

Việt Nam nằm trong vùng có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B (HBV) cao nhưng cho đến nay chưa có số liệu nghiên cứu tỷ lệ nhiễm HBV ẩn (có vi rus HBV như kết quả xét nghiệm kháng nguyên bề mặt HBsAg âm tính: Occult HBV infection). Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm HBV ẩn trên một số đối tượng trong cộng đồng dân tộc Việt Nam ở các lứa tuổi khác nhau. Đối tượng, phương pháp: Mẫu huyết thanh thu thập trên 80 người tình nguyện có HBsAg âm tính từ năm dân tộc khác nhau: Kinh, Tày, Mông, Giáy và Dao. Tách HBV-DNA theo qui chuẩn, xác định HBV-DNA bằng PCR lồng (nested PCR) trên hai vùng khác nhau thuộc bộ gen HBV. HBV-DNA được tái xác định đặc hiệu bằng giải trình tự gen. Kết quả: Tỷ lệ nhiễm HBV với HBsAg âm tính trên đối tượng nghiên cứu rất cao 73/80 (91,3%) . Tỷ lệ HBV-DNA dương tính bằng PCR lồng trên vùng Core-promoter/Pre-core có độ nhạy cao hơn trên vùng gen S (91,3% so với 26,3%; p < 0,0001). Bản giải trình tự gen vùng Core-promoter/Pre-core ở đối tượng nghiên cứu hoàn toàn phù hợp khi đối chiếu với ngân hàng gen (GenBank). Tỷ lệ nhiễm HBV có HBsAg âm tính không có sự khác biệt giữa các dân tộc và ở các độ tuổi khác nhau (p > 0,05). Kết luận: Tỷ lệ nhiễm HBV ẩn trên người Việt Nam rất phổ biến trong nghiên cứu ban đầu này. Tuy nhiên, để khẳng định kết quả này cần tiếp tục triển khai nghiên cứu ở mức độ sâu hơn và qui mô lớn hơn.
Liên kết