Thông báo lâm sàng :nhân một trường hợp Hemophilie A chảy máu sau phúc mạc vỡ vào ổ bụng được điều trị bằng phẫu thuật.

182 April 11, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2001

Số: 3

Trang: 51-53

Liên kết