Thông báo một trường hợp bỏng sâu do ACID ở đầu, mặt, mắt, tai, cổ, ngực, lưng, chi, điều trị thành công

211 April 11, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Bỏng

Năm: 1996

Số: 2

Trang: 40-41

Liên kết