Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin Fluvax do công ty Vabiotech sản xuất

227 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2014

Số: 1

Trang: 34-38


Liên kết