Thử nghiệm phòng trừ Aedes Aegypti bằng mành tre tẩm Permethrin ở nông thôn miền Bắc Việt Nam

241 April 11, 2017 0

Năm: 1992

Số: 2

Trang: 16-22

Liên kết