Thực trạng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tại ba xã đặc biệt khó khăn của huyện Ba Bể tỉnh Bắc Cạn

222 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 8

Trang: 12-14

Liên kết