Thực trạng hệ thống cấp cứu nhi khoa tại một số bệnh viện huyện và bệnh viện nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

81 April 11, 2017 0

Tác giả: Trần Văn Cương 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2009

Số: 1

Trang: 27-30

Từ khóa: Cấp cứu nhi khoa

Liên kết