Tìm hiểu độc tố ST và LT của E.Coli gây ỉa chảy ở trẻ em thành phố Nha Trang

151 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 240-242

Thử nghiệm 82 chủng E.coli phân lập được từ phân trẻ em dưới 5 tuổi bị ỉa chảy cấp tại Bệnh viện Khánh Hòa. Các chủng E.coli được nuôi cấy trên môi trường CAYE LT và ST sau khi ủ 37 độ C, 18 giờ li tâm lấy nước nổi để dùng cho thử nghiệm; dùng kỹ thuật GMI-ELISA để phát hiện độc tố LT; tiêm 0,1 ml dịch nổi vào dạ dày chuột ở 48 giờ và đọc kết quả sau 4 giờ để phát hiện độc tố ST. Các chủng E.coli Enterotaxinogener chiếm tỷ lệ 90,2% trong đó có 36,6% là E.coli có cả 2 loại độc tố LT và ST; chỉ có 8 chủng E.coli không có độc tố hoặc ST hoặc LT.
Liên kết