Tìm hiểu liên quan giữa vi khuẩn ở đường sinh dục sản phụ với viêm đường hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh

141 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 251-254

Nghiên cứu 430 dịch mũi họng (DMH) ở trẻ sơ sinh và 430 dịch âm đạo (DAĐ) của mẹ tại Nhà hộ sinh thành phố Nha Trang. Bệnh phẩm được cấy trực tiếp lên các loại môi trường Macconkey, thạch máu có và không có kháng sinh, thạch chocolate, thạch sabrurand. Vi khuẩn ở DAĐ và DMH chủ yếu là trực khuẩn gram (-) chiếm 60 - 74%, 12,6% trẻ có vi khuẩn trong DMH trong đó 8,6% vi khuẩn trùng với vi khuẩn ở DAĐ của mẹ. Trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính thời kỳ sơ sinh chủ yếu là S.aureus 86,5%. Có 24,3% là trùng với vi khuẩn phân lập được lúc mới sinh.
Liên kết