Tìm hiểu một số đặc điểm của các huyệt trên kinh phế ở những người bị bệnh bụi phổi

241 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 19

Trang: 28-32

30 người khỏe mạnh tuổi từ 38 đến 51 và 50 bn bị bệnh bụi phổi tuổi từ 38 đến 54. ở người khỏe mạnh các huyệt vân môn, liệt khuyết và thái uyên có diện tích lớn hơn các huyệt này ở người bệnh. Ngược lại, diện tích huyệt xích trạch ở người bị bệnh bụi phổi lớn hơn nhiều so với người khỏe mạnh. Các số liệu về nhiệt độ và độ thông điện qua da vùng huyệt ở người trẻ tuổi cao hơn so với người lớn tuổi. Sự tăng nhiệt độ và thông điện qua da có liên quan với sự giảm điện trở da
Liên kết