Tìm hiểu một vài yếu tố liên quan toooơí thời gian sống sau mổ của nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày,chết trong vòng 3 nắm sau phẫu thuật cắt đoạn hoặc toàn bộ dạ dày

158 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1999

Số: 6

Trang: 4-6

Liên kết