Tình hình bệng viêm phế quản mạn tính tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng 2002-2004

112 April 11, 2017 0

Tác giả: Đỗ Thị Vân 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2007

Số: 2

Trang: 45-50

Từ khóa: Viêm phế quản

Liên kết