TÌnh hình bệnh gút tại bệnh vện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2001-2004

118 April 11, 2017 0

Tác giả: Đỗ Thị Vân 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 11

Trang: 27-32

Từ khóa: Bệnh gút

Liên kết