Tình hình bệnh Lơxemi cấp tại khoa nội II bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng năm 2001 - 2005

116 April 11, 2017 0

Tác giả: Đỗ Thị Vân 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 10

Trang: 26-32

Từ khóa: Lơxemi cấp

Liên kết