Tình hình bệnh nguyên bào nuôi liên quan thai kỳ tại BV Phụ sản Từ Dũ, năm 1994

152 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 15-18

Mục đích: đánh giá dịch tễ học, chẩn đoán và điều trị bệnh nguyên bào nuôi tại Bệnh viện (BV) Phụ sản Từ Dũ. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 674 bệnh nhân (BN) bị bệnh nguyên bào nuôi liên quan đến thai kỳ tại BV Phụ sản Từ Dũ trong thời gian từ 21/11/1993-20/11/1994. Kết quả: tỷ lệ BN theo địa danh cao nhất là ở Minh Hải, An Giang, Đồng Tháp, Lâm Đồng và thấp nhất là ở TP.Hồ Chí Minh. Nhóm tuổi có tần suất bệnh nguyên bào nuôi cao nhất là >50 tuổi, tiếp đến là nhóm >45 tuổi và <20 tuổi. Nghề làm ruộng chiếm tỷ lệ cao nhất (39,76%), 41,42% BN có nhóm máu O, 34,8% có nhóm máu B. So sánh chẩn đoán ra viện với chẩn đoán ban đầu theo phân loại FIGO thì giai đoạn 0 (78,64%-89,02%), I (11,87%-7,12%), II (4,3%-1,48%), III (4,3%-1,78%), IV (1,33%-0,6%). Về điều trị, 360 BN được hút nạo thai trứng tại viện, 41 BN cắt tử cung nguyên khối, 32 BN cắt tử cung sau nạp thai trứng ngoại viện; 368 BN (54,6%) dùng hóa chất. 8 BN (1,18%) tử vong do di căn đa cơ quan, kháng hóa trị và suy kiệt.
Liên kết