Tình hình bệnh ung thư phế quản - phổi tại khoa nội bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng 2003 - 2005

118 April 11, 2017 0

Tác giả: Đỗ Thị Vân 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 6

Trang: 34-40

Từ khóa: Ung thư phế quản

Liên kết