Tình hình lưu hành một số bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam, 1991-2000

58 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2002

Số: 3

Trang: 8-12

Trong 10 năm từ 1991-2000, các bệnh truyền nhiễm chủ yếu gây dịch ở Việt Nam đã có nhiều thay đổi, nhất là các bệnh truyền nhiễm có vaccin dự phòng. Bệnh bại liệt polio đã được thanh toán vào năm 2000, bệnh uốn ván sơ sinh giảm xuống dưới 1/1000 trẻ đẻ sống trên quy mô huyện, bệnh ho gà giảm xuống dưới 3/100.000 trẻ từ năm 1995. Bệnh bạch hầu giảm xuống dưới 0,4/100.000 dân từ 1994. Bệnh viêm não Nhật Bản đang được khống chế ở một số huyện có tỷ lệ tiêm vaccin, dịch tả còn xảy ra nhưng tỷ lệ mắc đã giảm xuống dưới 0,85/100.000 dân từ 1996. Bệnh dịch hạch vẫn lưu hành ở miền Trung, Nam, Tây Nguyên tuy nhiên tỷ lệ mắc chết đã giảm rõ rệt. Bệnh sốt dengue/sốt xuất huyết dengue vẫn còn lưu hành cao ở miền Trung, miền Nam chủ yếu ở nhóm tuổi dưới 15.
Liên kết