Tình hình nhiễm giun ở nhà trẻ Hoa Mai, thành phố Huế

85 August 31, 2017 0

Năm: 1996

Số: 3

Trang: 61-67

Điều tra tỷ lệ nhiễm giun của 395 trẻ độ tuổi từ 6 tháng–4 tuổi, ở nhà trẻ Hoa Mai, thành phố Huế bằng phương pháp xét nghiệm phân trực tiếp và tìm trứng giun kim bằng giấy bóng kính dính với 3 lần xét nghiệm. Kết quả: tỷ lệ nhiễm giun đũa rất cao 52,53%, tỷ lệ này tăng dần theo lứa tuổi, cao nhất là trẻ >36 tháng tuổi (62,90%), bé trai có tỷ lệ giun cao hơn em gái. Tỷ lệ nhiễm giun kim ở mức trung bình (39,49%), tỷ lệ nhiễm tăng dần theo lứa tuổi, cao nhất ở trẻ từ 30-36 tháng tuổi (52,63%), bé trai có tỷ lệ nhiễm cao hơn bé gái. Ngoại cảnh, trứng giun kim có nhiều ở đũng quần và móng tay. Tỷ lệ nhiễm phối hợp giun đũa và giun kim là 21,37%. Không trường hợp nào có giun móc.
Liên kết