Tình hình nhiễm HIV/AIDS hiện nay

185 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Hữu Chí 

Năm: 2004

Số: 6

Trang: 359-360

Nhiễm HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử văn minh của loài người. Theo số liệu chính thức của UNAIDS, tính đến cuối năm 2003 theo dự đoán, số người nhiễm HIV/AIDS trên toàn thế giới là 37,8 triệu người, trong đó có gần phân nửa là phụ nữ. Hiện nay, đại dịch nhiễm HIV/AIDS vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, tiếp tục gây nhiều hậu quả trầm trọng cho hầu hết các vùng trên thế giới, đặc biệt ở châu Phi dưới sa mạc Sahara, Nam Á và Đông Nam Á, Trung-Nam Mỹ, Đông Âu. Tại những vùng này, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng cũng như số người chết rất cao. Tại Việt Nam, theo số liệu của Ủy ban phòng chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh, số nhiễm HIV/AIDS đang gia tăng trên các miền của đất nước. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta cần tiến hành ngay những biện pháp cụ thể và hữu hiệu để giảm bớt sự phát triển của đại dịch nhiễm HIV/AIDS.
Liên kết