Tình hình nhiễm khuẩn đường niệu và hình ảnh kháng sinh đồ của bệnh nhân u xơ tiền liệt tuyến được khám và điều trị tại bệnh viên TW QĐ 108(1/1999-6/2000)

147 April 11, 2017 0

Năm: 2001

Số: 4

Trang: 138-142

Liên kết