Tình hình sử dụng và phản ứng khi truyền khối tiểu cầu tại bệnh viện Bạch Mai năm 2007

204 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 525-529


Liên kết