Tình hình vi khuẩn và nấm men phát hiện khi khám phụ khoa ở xã Như Quỳnh

243 April 11, 2017 0

Tạp chí: Sản phụ khoa

Năm: 1978

Số: 2

Trang: 41-43

Liên kết