Tính nhạy cảm kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập trong nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em 2003-2004

79 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2005

Số: 1 PB.

Trang: 47-50


Liên kết