Tổn thương đường mật (TTĐM) trong cắt túi mật qua nội soi

217 April 11, 2017 0

Tác giả: Văn Tần 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 12

Trang: 290-301

Liên kết