Tổng kết xử trí chấn thương và vết thương tá tràng trong 3 năm (2003 - 2006) tại Bệnh viện Nhân Dân 115

69 August 31, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2006

Số: 4

Trang: 40-46

Liên kết