Trị số nồng độ FDPs, D-DIMER ở người bình thường

353 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2001

Số: 9

Trang: 42-43

Nghiên cứu 32 người khoẻ mạnh (16 nam, 16 nữ) cho máu tại Bệnh viện Bạch Mai và đến khám sức khỏe tại Bệnh viện Hữu Nghị. Tiến hành kỹ thuật bán định lượng nồng độ D-dimer, FDPs huyết thanh bằng quy trình hoá chất của hãng Stago (Pháp). Kết quả nồng độ FDPs huyết tương ở người bình thường <40microgam/ml; trong đó 93,75% có giá trị <20microgam/ml. Nồng độ D-dimer huyết tương ở người bình thường là 1-4microgam/ml, trong đó có tới 75% nằm trong khoảng 1<2microgam/ml.
Liên kết