Triển vọng sử dụng Mesocyclops để phòng ngừa Ae. Aeypti ở Việt nam

190 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 1998

Số: 3

Trang: 47-50

Từ khóa: Kỹ thuật y học

Liên kết