Truyền máu trong ghép tuỷ xương

72 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Văn Bé 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2000

Số: 1

Trang: 40-45

Truyền máu trong ghép tủy xương là nhu cầu cần thiết trong giai đoạn mà tủy người cho chưa mọc trong cơ thể bệnh nhân. Các sản phẩm truyền cần tôn trọng triệt để: đảm bảo nguyên tắc an toàn tránh bệnh lây lan; sản phẩm máu không bị nhiễm MCV và phải được loại bỏ bạch cầu và phải được tia xạ. Truyền máu trong ghép tủy xương: truyền hồng cầu lắng thường ở 4-12 tuần sau ghép tủy. Liều dùng tùy tình trạng bệnh nhân; truyền tiểu cầu đậm đặc: sử dụng ở 6-12 tuần sau ghép và có thể kéo dài hơn. Cần phải phù hợp tối thiểu nhóm máu ABO, nếu phù hợp các hệ nhóm mau khác càng tốt. Cần duy trì số lượng tiểu cầu ở máu ngoại vi từ 50-100x(10 mũ 9)/lit. Liều lượng tùy theo bệnh nhân.
Liên kết