Tư vấn trong thời kỳ mang thai - một việc làm thiết thực cho những phụ nữ gặp hoàn cảnh thai bất thường

204 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2005

Số: 6

Trang: 90-96

Mô tả nhu cầu được tư vấn và những suy nghĩ, cảm nhận của người phụ nữ trước kết quả siêu âm chẩn đoán thai dị tật. Khảo sát chất lượng tư vần mà người phụ nữ nhận được từ phía người cung cấp dịch vụ và sự hài lòng của người phụ nữ với những thông tin được tư vấn. Kết quả: Chất lượng tư vấn hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề này, trong đó có thể kể đến là sự thiếu hụt trong đào tạo cán bộ về lĩnh vực này và sự quá tải trong công việc của các nhân viên y tế trong các bệnh viện lớn. Việc tư vấn chưa đáp ứng được nhu cầu của người phụ nữ và tư vấn kém chất lượng là hậu quả tất yếu của các vấn đề liên quan đến dịch vụ và chuyên môn y tế. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng tư vấn, chẩn đoán và ra quyết định can thiệp đối với thai dị tật.
Liên kết