Tỷ lệ các nhóm bệnh lý thận - tiết niệu và phân loại bệnh thận mạn theo mức lọc cầu thận ước tính ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Thận - tiết niệu 2008-2010

85 August 31, 2017 0

Năm: 2013

Số: 4

Trang: 242-246


Liên kết