Tỷ lệ hiện mắc một số bệnh lây truyền qua đường tình dục trên đối tượng thanh niên mắc khám tuyển nghĩa vụ quân sự và phụ nữ có thai tại thành phố Hà Nội năm 2003

181 April 11, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Duy Hưng 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2005

Số: 9

Trang: 1-7

Liên kết