Tỷ lệ hiện mắc một số bệnh lây truyền qua đường tình dục trên một số đối tượng dân cư tại thành phố Hà Nội năm 2003

240 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Duy Hưng 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 2

Trang: 63-68

Liên kết