Tỷ lệ hiện mắc nhiễm HPV của phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và các yếu tố liên quan

283 August 31, 2017 1

Năm: 2009

Số: 3

Trang: 164-169

Đặt vấn đề: Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là loại ung thư phổ biến ở phụ nữ trên toàn thế giới. Từ thập niên 80 nhiều nhà khoa học đã tìm thấy sự liên quan chặt chẽ của UTCTC với một số týp Human Papilloma Virus (HPV). Mục đích: Xác định tỷ lệ hiện mắc nhiễm HPV của phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và các yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp: Khám phụ khoa và làm xét nghiệm HPV ADN cho 1550 phụ nữ 18-69 tuổi đã có quan hệ tình dục hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4/2008 đến tháng 1/2009. Kết quả: Tỷ lệ nhiễm HPV trong quần thể nghiên cứu ở phụ nữ trong độ tuổi 18-69 là 10,84%, trong đó đa số nhiễm các týp nguy cơ cao (9,1%) và phần nhỏ nhiễm các týp nguy cơ thấp (1,74%). Nhóm phụ nữ độ tuổi từ 30-49 chiếm tỷ lệ cao nhất trong nghiên cứu (65,35%). Nghề nghiệp chủ yếu là nội trợ (38%) và buôn bán (24,19%). Tỷ lệ nhiễm týp HPV chủ yếu ở týp 16 chiếm tỷ lệ cao nhất (55,95%), kế đó là týp 18 (38,1%). Tỷ lệ nhiễm HPV cao nhất trong nhóm tuổi ≥16 tuổi: 15,38%, kế đó là nhóm tuổi từ 18-29 (13,57%) bằng tỷ lệ của nhóm tuổi từ 40-49 tuổi. Sự khác biệt có ý nghĩa về phương diện thống kê. Kết luận: Từ kết quả trên cho thấy, nếu có tầm soát UTCTC bằng xét nghiệm HPV, chúng ta nên tầm soát cho phụ nữ ≥30 tuổi, phù hợp với khuyến cáo của Hiệp hội Sản Phụ Khoa (ACOG) và Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ.
Liên kết