Tỷ lệ nhiễm nấm Candida và trùng roi ở bệnh nhân có hội chứng tiết dịch niệu đạo,âm đạo tại Viện da liễu,Hà Nội

100 April 11, 2017 0

Tác giả: Lê Thị Phương 

Năm: 2004

Số: 1

Trang: 43-48

Liên kết