Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn lậu ở bệnh nhân nữ có hội chứng tiết dịch âm đạo tại viện Da liễu Việt Nam, 2001-2002

100 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Thị Phương 

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2004

Số: 1

Trang: 53-57

Năm 2001-2002 đã tiến hành xét nghiệm cho 2018 bệnh nhân nữ có hội chứng tiết dịch âm đạo đến khám tại Viện Da Liễu. Tác giả đã phát hiện được 94 bệnh nhân có hội chứng tiết dịch âm đạo do vi khuẩn lậu chiếm tỉ lệ 4,65%. Trong tổng số 94 bệnh nhân bị bệnh lậu có 5 trường hợp viêm âm hộ do vi khuẩn lậu và 1 trường hợp viêm kết mạc mắt do lậu. Nhiễm vi khuẩn lậu tập trung chủ yếu vào nhóm tuổi 16 - 25 và 26 - 35 tuổi (7,06% và 4,47%).
Liên kết