Tỷ lệ, phân bố, các yếu tố liên quan và tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện Bạch Mai năm 2012

176 August 31, 2017 3

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 5

Trang: 167-169


Liên kết