Tỷ lệ sạch sỏi sau nội soi niệu quản tán sỏi bằng năng lượng electrokinetics tại Bệnh viện 103

149 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 3

Trang: 61-64

Liên kết