Ứng dụng chỉ số Manning để đánh giá sức khỏe thai ở thai phụ bị tiền sản giật nặng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

316 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 3

Trang: 61-65

Liên kết