Ứng dựng kĩ thuật Multiplex PCR phát hiện gien độc tố của vi khuẩn bacillus cereus trong một số thực phẩm chế biến từ ngũ cốc

553 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 2

Trang: 115-118


Liên kết