Ứng dụng kỹ thuật siêu âm đo tổ chức đồi nhu mô thận,xoang thận,sỏi thận và bóng cản âm

215 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 2001

Số: 1

Trang: 18-22

Liên kết