Ứng dụng nghiệm pháp dietyl-carbamazine (DEC) trong chẩn đoán hàng loạt, chẩn đoán phân biệt bệnh giun chỉ bạch huyết ở người

111 August 31, 2017 0

Tác giả: Trương Quang Ánh 

Năm: 1996

Số: 2

Trang: 66-67

Ứng dụng nghiệm pháp Dietyl-Carbamazine (DEC) và xét nghiệm máu ban đêm trong chẩn đoán hàng loạt, chẩn đoán phân biệt bệnh giun chỉ bạch huyết ở 7.943 người. Sử dụng test DEC dùng 1 liều thấp, chỉ cần 4mg/kg trọng lượng cơ thể, uống 1 lần và một liều duy nhất trong ngày. Kết quả: xét nghiệm máu có 137 người có ấu trùng giun chỉ dương tính. Thử nghiệm test DEC có 145 người có biểu hiện phản ứng dị ứng, trong đó 137 người có ấu trùng giun chỉ (+). Những người này có biểu hiện các triệu chứng: sốt 99,2%, sưng hạch bạch huyết 91,8%. Độ nhạy của nghiệm pháp DEC đạt 97,6%, độ đặc hiệu 99,2%. Có thể sử dụng nghiệm pháp DEC để chẩn đoán hàng loạt bệnh giun chỉ bạch huyết ở người trong những khu vực lưu hành mầm bệnh.
Liên kết